TŰZVÉDLEM

Tűzvédelmi Teljesítmény igazolása

A kompozit armatúrák nem önálló tartószerkezeti elemek, tűzállósági vizsgálata és minősítésére minden esetben a vele együtt dolgozó, eltakaró betonszerkezettel értelmezett.
Jelen fázisban az elhúzódó tűzállósági vizsgálatok miatt a kompozit armatúrával készült betonszerkezetek elsődleges tűzhatás oldali védelmét részletezzük.

Egy szerkezet tűzgátlását vizsgálati jegyzőkönyvre vagy minősítésre (ÉME, NMÉ, ETA) alapozott teljesítménynyilatkozattal kell igazolni. A Tűzvédelmi Megfelelőségi Igazolás (TMI) önkéntes (nem kötelező) dokumentum, amely az építési termék tűzvédelmi jellemzőit igazolja, valamint tűzvédelmi alkalmazási feltételeit megadja. A TMI célja az adott termék vagy termékkör tűzvédelmi jellemzőinek igazolása és a termékek alkalmazási területének és feltételeinek megadása. Ebből adódóan a TMI nem pótolja a gyártáshoz, a forgalomba hozatalhoz, az alkalmazáshoz szükséges – jogszabályban meghatározott – műszaki specifikációkat és az azok alapján kiállított, a 305/2011/EU rendeletnek és a 275/2013. (I. 25.) BM-GKM-KvVM együttes rendeletnek eleget tevő megfelelőség igazolásokat. A TMI kifejezetten csak a tűzvédelmi kérdéseket tárgyalja, és elsősorban a tűzvédelemmel kapcsolatos eljárásokban használható fel.

A szerkezeti tűzvédelem szükségessége
A teherhordó szerkezetek idő előtti tönkremenetele megfelelő tűzvédelemmel bíró elsődleges védelmi vonalként TMI minősítésű beépített rendszer (rétegrend) alkalmazásával megelőzhető. A tűzgátló teherhordó szerkezetekkel biztosítható, hogy:
minimálisra csökkenjen az összedőlés kockázata a kiürítés ideje alatt,
minimálisra csökkenjen a keresés és a mentés, füstképződés, égve csepegés kockázata,
ne legyenek veszélynek kitéve a környező épületek és az azokban tartózkodó személyek.

Csak zárt, átmenő furatoktól mentes védelmi rendszer tölti be a feladatát.

A kompozit anyagok füstképződése 135 ◦C-n beindul, ezért a betontakaráson kívül a primer védelem tűzvédelmi követelmény esetén szükséges.

A tűzvédelmi követelményektől függ a szükséges elsődleges védelmi vonal betervezése a mértékadó kockázati osztály (NAK, AK, KK, MK) alapján az OTÉK 2. melléklet 1. táblázata alapján

Például a minősített Rigips álmennyezetek A2 tűzvédelmi osztály esetén alkalmazhatók REI30-REI-60-REI90 tűzállósági határtértékek esetén.

https://www.rigips.hu/hu/kalkulatorok/almennyezetek

Ugyancsak minősített zárt rendszerek kaphatók teherhordó A1 és A2 tűzvédelmi osztály esetén teherhordó falak védelmére EI20-EI30-EI45-EI60-EI90 tűzállóségi határértékre.

https://www.rigips.hu/hu/kalkulatorok/aknafalak

A hozzászólások jelenleg ezen a részen nincs engedélyezve.